Alberki

MENU

Dopisz do księgi

Pierwszy Zjazd Alberków
Dodano:16.07.2006
(38kB)


W dniach 15-16 lipca odbył się w Narwi I Zjazd Alberków. Uczestniczyło w nim 76 osób. Po mszy ¶więtej celebrowanej przez księdza proboszcza Zbigniewa Niemyjskiego i zrobieniu wspólnego zdjęcia udali¶my się na cmentarz, by odwiedzić groby naszych przodków. Następnie w remizie strażackiej odbyło się historyczne spotkanie naszej rodziny.
Zobacz więcej
Uczestnicy

Hymn Rodziny Alberków
Dodano:15.07.2007
(11kB)

Podczas I Zjazdu uczestnicy od¶piewali hymn Rodziny Alberków
Zobacz więcej

Drugi Zjazd Rodziny Alberków
Dodano:12.07.2008
(12kB)

W dniu 12 lipca 2008 r. o godz. 13.00 odbyła się Msza ¦więta za Rodzinę Alberków, któr± rozpoczęto II Zjazd Rodzinny
Zobacz więcej
Trzeci Zjazd Rodziny Alberków
Dodano:10.12.2015
(12kB)

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2016 r. planowany jest III Zjazd Alberków w 10-t± rocznicę I Zjazdu.
Zobacz więcej