(82kB)
Menu
Strona główna
Kultura
Księga Gości
statystyka

 

Teatr w okresie międzywojennymPoczątek teatru amatorskiego w Hajnówce przypada na lata trzydzieste, jego historia jest związana z Państwową Szkołą Przemysłu Drzewnego, dzisiejszym Zespołem Szkół Zawodowych. Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego powstała w 1924 roku w Białowieży. Z inicjatywy dyrektora Leona Abramowicza przeniesiono ja do Hajnówki w 1926 roku. Wybudowano wtedy pierwszy budynek szkolny. Na parterze mieściły się: kancelaria, gabinet i mieszkanie dyrektora, na piętrze sale lekcyjne, zaś na poddaszu mieszkania dla nauczycieli. W 1927 roku oddano do użytku drugi budynek, który służył jako bursa szkolna. Na parterze znalazła się sala gimnastyczna wykorzystywana jednocześnie jako sala widowiskowa.

Protekcja Mościckiego

W 1928 roku dyrektorem szkoły został dr chemii Józef Jacuński, znajomy Ignacego Mościckiego ze studiów w Szwajcarii. Szkoła dynamicznie rozwijała się pod nadzorem dyrektora Jacuńskiego i protekcją prezydenta Ignacego Mościckiego. Dyrektor sprowadził do szkoły wysoko wykwalifikowanych nauczycieli zawodu. W 1929 roku podjął w szkole pracę góral z Nowego Targu Franciszek Bołoz, ceniony snycerz, który niebawem sprowadził do Hajnówki swoją rodzinę. W 1931 roku przyjechał w odwiedziny jego syn, Tadeusz - student filologii klasycznej na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wielką pasją Tadeusza Bołoza był teatr. Jako uczeń gimnazjum "obracał się" w środowisku młodzieży artystycznej, należał do szkolnego koła teatralnego grającego klasyczne sztuki polskie. W sztuce "Łobzowianie" Anczyca zadebiutował jako aktor - organista Protazy i jako scenograf, bowiem wymalował wnętrze chaty krakowskiej. W Hajnówce zebrał grono sympatyków sztuki aktorskiej i zajął się organizacją teatru. W jego reżyserii i scenografii wystawiono m. in. "Naszą Żonusię" i "Ciotkę Karolę" Thomasa Brandona. Rolę ciotki grał sam Bołoz, odpowiednio ucharakteryzowany w perukę zrobioną na zamówienie i elegancką czarną suknię. W roli ciotki poruszał się na scenie bardzo wdzięcznie, niby przypadkowo unosząc rąbki swej sukni odsłaniając koronkową, bardzo ozdobną bieliznę, budząc swym zachowaniem salwy śmiechu wśród publiczności. Pantofle ciotki Karola były również robione na zamówienie ze względu na nietypową męską numerację. Sztuka cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród hajnowskiej publiczności i na jej życzenie była wystawiana kilkakrotnie na scenie Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego. Sztukę wystawiano w Narewce i Białowieży.

Bołoz wraca i wyjeżdża

Przerwa w działalności teatru nastąpiła, kiedy Tadeusz Bołoz w 1933 r. podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Po ukończeniu studiów i odbyciu rocznego stażu tuż przed wybuchem wojny powrócił do Hajnówki i rozpoczął pracę w nowo utworzonym gimnazjum jako nauczyciel. Utworzył tu teatr szkolny. Jego uczniem i zarazem członkiem zespołu teatralnego był Stefan Treugutt. " ... W tym czasie zorganizowałem w Hajnówce teatr szkolny. Pamiętam, że w "Ślubach panieńskich" jako Gucio popisywał się Stefan Treugutt, znany krytyk teatralny. Kto wie .... , czy właśnie wtedy nie zaraził się teatralnym bakcylem.. "wspominał Tadeusz Bołoz.

O hajnowskim teatrze szkolnym w książce "Teatr Polski w latach 1918-1965" Stanisław Marczak - Oborski pisze: " ... Centrum życia teatralnego lat 1940-41 stały się tereny wschodnie . Najczystszym nurtem były scenki uczniowskie, zachowały się na przykład wiadomości o Polskiej Szkole Średniej nr 4 w Hajnówce, gdzie wystawiane w całości i starannej oprawie plastycznej "Śluby panieńskie" poszły kilkanaście razy. Następnym widowiskiem były "Dziady"; scena pierwsza, aktu pierwszego (cela u Bazylianów) w całości i kawałki sceny drugiej (improwizacja). W maju 1941 zagrano jeszcze "Komunę Paryską", natomiast do prezentacji fragmentów "Róży" Żeromskiego nie udało się doprowadzić. Nauczyciel i artysta malarz Tadeusz Bołoz kierował tą robotą, w której młodzież całkowicie się pogrążyła, teatr stał się treścią jej życia, angażującą wszystkie zainteresowania, niepokoje i porywy. " Po wojnie Tadeusz Bołoz wyjechał do Białegostoku. Tym samym zamknął się rozdział historii teatru Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego.

Siekierzyńscy i Sekcja Miłośników Sceny

Hajnówka lat trzydziestych to mała osada, która według zamierzeń rządu miała stać się potęgą przemysłu drzewnego. Przybywali tu wileńscy inżynierowie, aby zaplanować jej rozbudowę. Powstawały nowe hale tartaczne, szkoły, ulice, zakładano elektryczność. Nic dziwnego, że wkrótce zmieniło się życie towarzyskie, któremu ton nadawali przybysze z Wilna. W nowo zbudowanym domu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego odbywały się liczne spotkania z brydżem, nauka najmodniejszej rumby. Mnożyły się organizacje społeczne, konkurujące w swojej działalności. Staraniem Rodziny Rodziny Leśnika w 1935 roku, na wzór teatru amatorskiego Państwowej powstała " ... Sekcja Miłośników Sceny, która miała budzić poczucie piękna i zamiłowanie do sztuki wśród społeczeństwa. Nie udało się jednak ustalić jakie sztuki teatralne wystawiano. " O działalności Sekcji Miłośników Sceny pisano na łamach międzywojennego czasopisma "Echa Leśne".

W 1935 roku z teatrem objazdowym przyjechali do Hajnówki Czesława i Jerzy Paweł Siekierzyńscy - zawodowi aktorzy warszawscy, grający na scenach Teatru Ludowego w Warszawie, Teatru Polskiego w Łodzi, Płocku, Wilnie, Petersburgu, Moskwie, Radomiu, Kaliszu. W Lublinie Paweł Siekierzyński był dyrektorem teatru Halickiego, póżniej Wielkiego, dyrektorował teatrowi radomskiemu. Należał do zespołu Krakowskiego Teatru Bagatela.

Nowo zbudowany Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, (późniejsze kino Leśnik, obecnie sklep Awans) z ogromną salą widowiskową, rozpoczynająca próby teatralne Sekcja Miłośników Sceny, zapewne w jakimś stopniu zdecydowały, że Siekierzyńscy zatrzymali się w Hajnówce na dłużej. Zamieszkali w pierwszym czworaku, zaraz obok Domu Leśnika. Pan Paweł podjął pracę w tartaku, jako urzędnik państwowy, zaś pani Czesława zajęła się organizacją teatru. Młodych adeptów sztuki uczyła zachowania się na scenie, dobrych manier, prawidłowej interpretacji tekstu, dykcji i wszelkich niuansów teatralnych.

Ogólnopolskie czasopismo "Echa Leśne" pisało: "..24.VI.1936 r. została wystawiona komedia Arnolda Bacha "Kiszpańska Mucha" przy współudziale Pani Siekierzyńskiej, Smoktunowiczowej, Radwańskiej, Gelinkówny, Bieglukówny oraz panów Radziwinowicza, Borkowskiego, Olszewskiego, Malinowskiego, Lewickiego i Bogusza. Dochód w sumie 160 złotych, został przeznaczony na żywotne potrzeby sekcji,. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała zarówno sztukę, która dzięki starannej oprawie scenicznej wypadła bardzo efektownie, jak i wykonawców, darząc ich oklaskami."

Teatr wystawiał nową sztukę raz w miesiącu. Były to dramaty, komedie, farsy, sztuki ludowe czy baśnie fantastyczne dla młodzieży. Dochód z biletów przeznaczano na uszycie lub zakup garderoby czy potrzebnych atrybutów teatralnych, czasem określone sumy przeznaczano na zakup książek do biblioteki Leśnika.

Ludzie zakochani w teatrze

W teatrze Siekierzyńskich grali jako aktorzy: Irena Bachowska, Małgorzata Bachowska, Tadeusz Berger, Stanisław Bill, Eugenia Bieniakońska, Czesława Bożyczko, Kazimiera Flisińska, Artur Gartkiewicz, Karolina Gądek, Franciszek Jakubowski, Marian Kacprzak, Wiktor Karpowicz, Leszek i Henryk Kiersnowscy, Wiera Krylenko, Stanisław Kowalski, Zofia Kulpanowska, Wiesława Marcinkiewicz, Wanda Michalak, Alina Olejnicka, Wacław Olszewski, Izabella Padewska, Anna Pilska, Edward Poniecki, Teresa Smolińska, Halina Stocka, Leon Tokarzewicz, Wanda Wiechowska, Ryszard Wysocki, Władysław Zin i Aleksy Zin - który przejął kierownictwo nad teatrem po wyjeździe Siekierzyńskich z Hajnówki w 1946 roku.

"Gdyby nie było Siekierzyńskich, nie byłoby tego teatru. To, że cieszył się dobrą opinią, to też wynika stąd, że miał bardzo dobre początki. Siekierzyńscy, to byli ludzie w teatrze zakochani" - wspominał po latach Władysław Zin. " ... Siekierzyńscy, jako zawodowi aktorzy nieprzerwanie stanowili trzon Teatru. Przekazali oni młodemu zespołowi, nie tylko trudną sztukę reżyserowania, ale również wiele innych tajników z dziedziny funkcjonowania teatru. Młodych adeptów sztuki aktorskiej nauczyli przede wszystkim starannej dykcji, prowadzenia kulturalnego dialogu z innymi osobami, prawidłowego poruszania się i spożywania posiłków, na scenie dobierania odpowiednich ubiorów, przebywania w różnych okolicznościach w towarzystwie innych osób i wiele kwestii, jak się okazało, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu. Była to po prostu doskonała szkoła życia i kultury osobistej wielu młodych ludzi.." (Władysław Zin: Hajnowskie wspomnienia. Pożegnanie przeszłości. Hajnówka 2010).

Alla Gryc