(82kB)

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Miejsca Pamięci Narodowej

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka znajduje się 16 miejsc pamięci narodowej.

1. Miejsce po Krzyżu z 1772 roku- obecnie pozostałości krzyża z 1936 r. oraz krzyż z 1992 r (Leśnictwo Postołowo w oddziale 215Ca)

(122kB)


2. Pomnik powstańców z 1863 roku -"Obóz i mogiła powstańców 1863-64" (Leśnictwo Olszanka w oddziale 514Ef)

(122kB)


3. Pomnik partyzantów z II wojny światowej -"Pomnik ten symbolizuje walkę partyzantów polskich i radzieckich z faszyzmem niemieckim na terenie Puszczy Białowieskiej" (Leśnictwo Łozice w oddziale 536Bf)

(112kB)


4. Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej -"Paweł Wysiagin- żołnierz armii radzieckiej poległ w 1944 r." (Leśnictwo Wilczy Jar w oddziale 419Da)

(103kB)
5. Obelisk partyzantów z II wojny światowej - "W ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego upamiętniamy pole walki partyzantki polsko- radzieckiej w latach 1941-1944" (Leśnictwo Postołowo w oddziale 211Af)

(103kB)


6. "Miejsce straceń 142 mieszkańców Hajnówki i okolic zamordowanych przez hitlerowskich barbarzyńców w dniach 12.V.1942 r. i 17.IX.1943 r." (Leśnictwo Kryniczka w oddziale 355Aa)

(113kB)


7. "Miejsce uświęcone krwią jeńców radzieckich i 22 osób cywilnych zamordowanych przez hitlerowców w styczniu 1942 r." (Leśnictwo Kryniczka w oddziale 355Cc)

(96kB)


8. Mogiła partyzantów AK z 1945 roku (Leśnictwo Topiło w oddziale 666Ac)

(155kB)


9. Krzyż ofiar NKWD z 1945 roku - "Pamięci ofiar zbrodni dokonanej w tym miejscu przez NKWD 23.VI.1941 na 16 mieszkańcach Siemiatycz i okolic" (Leśnictwo Judzianka w oddziale 382Bb)

(55kB)


10. Pomnik powstańców z 1863 r. - "Obóz i mogiła powstańców 1863-64" (Leśnictwo Leśnica w oddziale 575C)

(103kB)

Pomnik powstańców z 1863 r. - "Obóz i mogiła powstańców 1863-64" (Leśnictwo Leśnica w oddziale 575C)


11. Mogiła żołnierska z I wojny światowej - Tu spoczywa 32 nieznanych żołnierzy niemieckich i 9 żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918 (m. Hajnówka)

(105kB)


12. Pomnik "Pamięci bohaterskiego obrońcy Hajnówki przed najazdem hitlerowskim w 1939 r. - Plut. Bolesława Bierwiaczonka" (m. Hajnówka)

(81kB)(73kB)


13. Pomnik "Ofiarom wojen, przemocy i represji" (m. Hajnówka)

(82kB)


14. Pomnik "1863 - Tu spoczywają powstańcy polegli w walce o wyzwolenie ojczyzny" (w. Orzeszkowo)

(63kB)


15. Pomnik "Pamięci leśników i ich rodzin zamordowanych przez okupantów w łagrach i obozach w latach 1939- 1945" (w. Topiło)

(63kB)


16. Pomnik "Tu spoczywają partyzanci radzieccy polegli w czasie II wojny światowej" (Leśnictwo Słobódka w oddziale 726B)


(171kB)
Strona główna