(82kB)
Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Harcerska IV Drużyna Wodna im. Władysława IV
przy ZSZ w HajnówceObchody jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki w Hajnówce stały się okazją do przedstawienia największych osiągnięć uczniów szkoły. Niewątpliwe jednym z największych osiągnięć bylo powstanie i działalność Harcerskiej IV Drużyny Wodnej im. Władysława IV. Informacje o Drużynie przekazał podharcmistrz i drużynowy Eugeniusz Syczewski, absolwent Technikum Mechanicznego, obecnie właściciel sklepu TECH-MET przy ul. Wierobieja.

Klub Wodny PTTK im. Władysława IV w Hajnówce - został założony w 1967 r. przez Franciszka Nowosielskiego. To on zaraził uczniów żeglarstwem. Pierwsze pływanie zorganizowane w 1972 r. wspólnie z Jerzym Słowikowskim, nauczycielem ZSZ nad J.Studzienicznym na Pojezierzu Augustowskim - tam pokazał, o co w żeglarstwie chodzi. Nauczył szacunku do wody, wskazał kierunki i pokazał, gdzie należy szukać funduszy na budowę jachtów i organizację obozów.

(70kB)
Młodzi adepci sztuki żeglarskiej: Andrzej Kożuchowski, Anatol Tichoniuk, Mirosław Osipiuk, Mirosław Gryc, Eugeniusz Syczewski, Krzysztof Łuczak

W roku 1973 r. z inicjatywy z-cy dyrektora ZSZ Jerzego Słowikowskiego Klub Wodny PTTK przekształcono i powołano do życia Harcerska Drużynę Wodną im. Władysława IV. Pierwszym drużynowym został przewodnik harcerski i sternik jachtowy Andrzej Syczewski, uczeń technikum mechanicznego.

(69kB)
Eugeniusz i Andrzej Syczewscy


Jako zaczątek sprzętu wodnego zbudowano w warsztatach szkolnych w roku szkolnym 1973/74 popularną i stosunkowo prostą w budowie łódź wiosłowo-żaglową "Wydra".

Harcerzom -w większości uczniom Technikum Mechanicznego przy budowie merytorycznie wspomaganych przez dyrektora Jerzego Słowikowskiego fachowo pomagał nauczyciel zawodu na wydziale drzewnym ZSZ Ireneusz Winnicki.

(99kB)
Spotkanie dyr. Jerzego Słowikowskiego z członkami Drużyny: Ryszardem Puchalskim, Eugeniuszem Syczewskim, Józefem Żakiem i Jarosławem Radomskim

W 1974 r. po pierwszym obozie szkoleniowym na jez. Niegocin, gdzie 9 osób zdało na stopień żeglarza jachtowego, reprezentacja drużyny na czele z drużynowym Andrzejem Syczewskim przepłynęła "Wydrą" rzeką Pisą, Narwią i Wisłą na Ogólnopolski zlot drużyn wodnych w Sobieszewie k/Gdańska, gdzie zajęła piąte miejsce w kraju. Drużyna została pozytywnie oceniona, a konstruktor jachtów Norbert Patalas zachęcił do budowy dziewięcioosobowego dwumasztowego keczu "TRENER". Jacht zbudowano w okresie od lutego do czerwca 1975 r. Nadano mu imię "WIT" (jako dzieło sztuki z drewna).

(108kB)
Załoga "Trenera" WIT:Waldemar Ulijanowski, Jerzy Ruszuk, Dariusz Łuczak, Eugeniusz Syczewski, Stanisław Studencki, Andrzej Syczewski wpływa do portu

Osiągnięcia te sprawiły, że Drużyna Wodna była wysoko ceniona w Białostockiej Chorągwi ZHP.

(113kB)
Rejs po jeziorach mazurskich: Eugeniusz Syczewski, Jan Iwaniuk, Dariusz Całka, Robert Ziajko


Co roku organizowano 3-4 rejsy po jeziorach mazurskich, podczas których odbywały się egzaminy na stopień żeglarza jachtowego. Corocznie na sezon wypożyczano dodatkowe jachty, przeważnie Omegi. Podczas szkoleń kadrę szkoleniową stanowili wychowankowie Drużyny. Członkowie drużyny uczestniczyli co roku w rejsach morskich w ramach Morskiej Akcji Szkoleniowej a na wyższe stopnie żeglarskie jeździli do Chorągwianej Bazy w Staczach k/Ełku. Kilku członków Drużyny po zakończeniu nauki w ZSZ zawodowo związało się z morzem. Dh Bogdan Kurel, absolwent Technikum Mechanicznego skończył WSMW w Gdyni i został oficerem Marynarki Wojennej, a Dh Artur Bielecki, absolwent Technikum Drzewnego został chorążym Marynarki Wojennej. Drużyna Wodna im. Władysława IV przy ZSZ w Hajnówce była jedyną drużyną wodną w Hufcu Hajnówka.

(29kB)
Artur Bielecki


Po ukończeniu Technikum przez Andrzeja Syczewskiego drużynowym w latach 1977-79 był Jerzy Ruszuk. Od 1979 r. funkcję drużynowego objął podharcmistrz i sternik jachtowy Eugeniusz Syczewski, uczeń Technikum Mechanicznego. Od tego czasu okres zimowo-wiosenny był wykorzystywany na organizowanie zabaw, szkolenia na bazie harcówki urządzonej własnoręcznie w piwnicy ZSZ przez harcerzy. Przed sezonem przygotowywano własnoręcznie sprzęt pływający. A w czasie wakacji obozy wędrowno-szkoleniowe na Mazurach.

W 1977 Jerzy Słowikowski zainicjował budowę jachtu "Miś". Wszystkie roczniki kończące szkołę robiły jako prace dyplomowe jakieś elementy jachtu (pagaje, salingi, kabestany, itd.). W 1979 r. większość elementów była już gotowa tylko nie podjęto jeszcze decyzji, czy skorupa będzie z laminatu czy sklejkowa. Niestety nie udało się skończyć budowy "Misia".

(94kB)
Doborowa załoga w składzie:Mirosław Bartoszewicz, Jerzy Słowikowski, Krzysztof Łuczak, Krzysztof Kurel, Eugeniusz Syczewski


(43kB)
Wodniacy z TPD: Grzegorz Pawlenko, Włodzimierz Grygoruk, Ryszard Charkiewicz, Stanisław Studencki


W czasie istnienia i działalności Drużyny Wodnej ponad dwudziestu harcerzy zdobyło stopień sternika a kilkudziesięciu stopień żeglarza jachtowego. Komendantem i organizatorem większości z nich był drużynowy Eugeniusz Syczewski. Dwa razy w 1981 r. i w 1983 r. członkowie Drużyny stanowili trzon obozów szkoleniowych w Bazie chorągwi ZHP w Staczach k/Ełku, gdzie zdobywano stopień sternika jachtowego. Komendantem obozu był Eugeniusz Syczewski, kwatermistrzem Mirosław Gryc, kadrę stanowili absolwenci Technikum Mechanicznego i członkowie Drużyny. W 1981 r. Drużynie Wodnej przybył jeszcze jeden jacht, tym razem kabinowy - slup typu silhouette, przekazany przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Po 1984 r. po odejściu najbardziej aktywnych członków Drużyny do innych zajęć na terenie Polski, USA, Francji i braku siły przebicia działalność IV Drużyny Wodnej doszło do zaniechania działalności i rozpadu Drużyny.

Przypisy:
Kecz - żaglowiec dwumasztowy z ożaglowaniem skośnym, którego tylny maszt, niższy od przedniego, umieszczony jest przed kołem sterowym.
Slup - rodzaj żaglowej jednostki pływającej. Ma jeden maszt - grotmaszt. Podstawowe ożaglowanie slupa to grot oraz podnoszony na sztagu fok.
Silhouette - jacht zaprojektowany w latach pięćdziesiątych przez Roberta Tuchera. Jacht jednokadłubowy, kabinowy, balastowy