(82kB)

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce została utworzona w 1954 r. jako Powiatowa Kolumna Sanitarna podległa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Początkowo mieściła się na ul. Buczka. Do jej zadań należało zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie, propagowanie zasad higieny i prowadzenie akcji sanitarno - porządkowych.

Zgodnie z instrukcją Nr 40/57 Ministra Zdrowia z 3 czerwca 1957 r. Powiatowe Kolumny Sanitarne przekształcono w Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne.

W 1961 r. PSSE przeniosła się do budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Po wybudowaniu nowej Przychodni Rejonowej na ul. Piłsudskiego PSSE korzystała z pomieszczeń dawnej Przychodni koło tartaku. W latach siedemdziesiątych przy PSSE powstało laboratorium z pracowniami bakteriologicznymi, żywności, badania wody i wreszcie higieny pracy.

W 1975 roku w związku z zmianą struktury administracyjnej kraju, zmieniono nazwę powiatowego państwowego inspektora sanitarnego na państwowego terenowego inspektora sanitarnego. Po likwidacji budynku starej przychodni PSSE została przeniesiona do budynku OHP, następnie na Osiedle Lipowa i do Przychodni nr 1 na ul. Piłsudskiego.

Po kolejnej reformie ustrojowej kraju w 1999 r., terenowe stacje sanitarno-epidemiologiczne ponownie przekształcono w powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W roku 2003 zostało zlikwidowane laboratorium.

Stacją kierowały następujące osoby: Wołosiewicz, Stanibuła, Mirosław Poznański, Anatol Bodakowski, Jerzy Cudny, Półtorak, Anatol Seweryn, Anna Siebiesiewicz-Krutel (1971-87), Irena Augustyniak (1987-nadal).

Strona główna