(82kB)

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Polski Związek Wędkarski Koło w Hajnówce

Polski Związek Wędkarski Koło w Hajnówce rozpoczął działalność w 1946 roku. Pierwszym Prezesem Koła PZW w Hajnówce był Kuźma Denisiuk, który kierował do roku 1957 roku.

Kolejnym Prezesem został Marian Limiera, a skarbnikiem Włodzimierz Dudaronek.

W roku 1963 na Prezesa Koła wybrano Jana Kunickiego, zaś skarbnikiem został Stefan Górski, który w 1968 r. przekazał tą funkcję Janowi Ciechanowskiemu.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1972 r. Prezesem został Jerzy Lachocki, a skarbnikiem Sergiusz Gierman. Koło skupiało 520 zapalonych miłośników łowienia ryb. Zarząd Koła dużą uwagę przywiązywał do problematyki ochrony środowiska wodnego, walki z kłusownictwem i współpracy z młodzieżą. Wśród wędkarzy powołano dziesięcioosobową straż honorową, której komendantem był Marian Limiera. Jej członkowie zlikwidowali wiele sprzętu kłusowniczego. Koło posiadało kilka sekcji, z których najaktywniej pracowały sekcje w Zakładach Suchej Destylacji Drewna i Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa.

Obecnie w Hajnówce działają następujące Koła PZW: Koło Miejskie - prezes Andrzej Zasim (380 członków w 2008 r.), Koło PZW "Perkoz" - prezes Jan Kalinowski, Koło PZW Hajnówka PSDD Gryfskand (założyciel w 1968 r. i prezes koła Jerzy Lachocki, wieloletni członek zarządu okręgowego PZW). Celem organizacji wędkarskich jest: upowszechnianie wiedzy na temat wędkarstwa i propagowanie wypoczynku nad wodą niezależnie od pory roku; promocja sportu poprzez organizację zawodów wędkarskich członkom koła i innym wędkarzom, dzieciom i młodzieży szkolnej, osobom niepełnosprawnym; propagowanie ochrony wód i przyrody oraz kultury łowienia; ochrona środowiska; promocja i upowszechnianie akcji sprzątania okolicznych akwenów oraz terenów wokół nich.

Strona główna