(56kB)
Menu
Organizacja
Aktualności
Deportacje
Hajnowianie w "Stygmatach.."
Lista deportowanych
Wspomnienia deportowanych z Hajnówki
Janina Wieczyrzyńska
Walentyna Rozalsky
Ksiądz Michał Wilniewczyc
Walentyna Macuta
Józef Chorąży
Odsłonięcie tablicy Sybiraków
Spotkanie z Sybiraczką
Linki o Kole
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
Darmowe liczniki
stat4u


(56kB)

 

Deportacje na Sybir w okresie II Wojny Światowej we wspomnieniach Hajnowian

Wojna 1939 roku przyniosła śmierć i ogromne straty materialne i duchowe. zabrała bezpowrotnie ogromną część dziedzictwa kulturowego, dorobek wielu pokoleń. Pozostawiła zniszczenia, ból i łzy po stracie najbliższych. Kwiecień jest Miesiącem Pamięci Narodowej. Pamiętajmy o tych, którzy zginęli w naszym mieście skazani w pojedynczych wyrokach śmierci i zbiorowych egzekucjach, trafili do obozów koncentracyjnych w Ravensbrick, Buchenwaldzie, Treblince, czy do łagrów sowieckich. Przedwojenne województwo białostockie, ze względu na przygraniczne położenie, od pierwszych dni wojny było celem ataków niemieckich, do których 17 września dołączyli sowieci. Podczas okupacji sowieckiej ludność cywilna masowo była deportowana w głąb ZSRR - na Syberię, do Kazachstanu. Początkowo doświadczyli jej rodziny inteligenckie, ziemiańskie i pracowników państwowych, rodziny nieco zamożniejsze. W latach okupacji niemieckiej znaczna część ludności wywożona była na roboty do Niemiec, czy Prus Wschodnich, była więźniami obozów koncentracyjnych. Ludność żydowską poddano eksterminacji w obozach zagłady.

(106kB)


Pierwsze transporty Polaków wyruszyły w głąb ZSRR już w końcu 1939 roku, następne w lutym i kwietniu, oraz w połowie czerwca i lipca 1940 r. Akcje przeprowadzano na całej Białostocczyźnie. W pierwszej kolejności wywiezieniem objęte zostały rodziny zawodowych wojskowych - oficerów, policjantów, kadry KOP, urzędników i leśników. Następnie inteligencja - prawnicy, lekarze, nauczyciele. Ostatnia wywózka nastąpiła w czerwcu 1941 r. Nie są znane dokładne liczby deportowanej ludności. Z Białostocczyzny około 500 tys. A ilu hajnowian? Nie wiadomo ...

"... W pierwszych dniach lutegoˇ 1940 roku ojciec przyszedł do kancelarii i powiedział, że dostali z dyrekcji w Białowieży, bardzo dziwne polecenie. Chodziło mianowicie o to, żeby wszyscy wozacy, którzy pracowali przy wywózce drzewa z lasu stawili się z końmi i saniami do nadleśnictwa. Najdziwniejsze i zupełnie niezrozumiałe było to, że mieli stawić się 10 lutego wieczorem, czyli przyjechać zupełnie na noc. Nie mogliśmy się nadziwić, co można wozić w lesie po nocy. Zupełnie nie domyślaliśmy się, jaka była rzeczywista przyczyna. Co prawda chodziły słuchy o aresztowaniach osadników wojskowych i funkcjonariuszy policji granatowej, oraz członków ich rodzin, ale w tym czasie aresztowania i przesłuchania NKWD stały się niestety normalnością. .. "

(Wincenty Kwapiszewski: Rapsodia Ałtajska)


NKWD przygotowywało imienne spisy osób przeznaczonych do deportacji. Przy nazwisku zaznaczano miejsce pracy, piastowane stanowisko, rok urodzenia, adres zamieszkania. W przypadku mundurowych ważne były stopnie wojskowe: gdzie, kiedy i za co otrzymał awans. Na listach figurowały nazwiska kobiet, których mężowie byli leśnikami, policjantami, oficerami, a jeśli nawet rezerwy, to nie stanowiło żadnej różnicy. W nocy 10 lutego 1940 r. żołnierze NKWD otoczyli mieszkania wszystkich leśników Puszczy Białowieskiej. Stukano do leśniczówek i gajówek, każąc natychmiast otwierać. Wyrwanych ze snu zaskakiwano rozkazem "sobirajtieś", informując, że zostaną przesiedleni do ZSRR.

W tym czasie aresztowano i wywieziono dr Józefa Jacuńskiego, dyrektora Państwowej szkoły Przemysłu Drzewnego i Stanisława Niewiadomskiego, kierownika internatu w tejże szkole. Dyrektor Jacuński na drugi dzień po wejściu wojsk sowieckich do Hajnówki został usunięty ze stanowiska, dlatego postanowił wyjechać za Bug. I zamiast uczynić to bez rozgłosu zaczął jawnie o tym mówić i wyprzedawać co cenniejsze przedmioty. Ktoś "gorliwy" doniósł o tym NKWD. Przyszli w nocy i zabrali go. Pozwolili wziąć tylko futro na siebie. Pozostałe rzeczy i zbiory, a miał ich sporo, zostały skonfiskowane. Wywieziony gdzieś w głąb Syberii pisał do personelu szkolnego z prośbą o żywność. Trzecia powróciła z adnotacją "adresat nie żyje".

(Tadeusz Czarkowski: Ślady stóp na ziemi)


Nakazywano spakować rzeczy w ciągu pół, jednej, czy dwóch godzin. Uważnie obserwowano, co jest wkładane do walizek i bagaży. Można było zabrać obuwie, odzież, pościel, naczynia kuchenne i zapasy żywności. Nie pozwalano zabierać książek, oraz - uznanych za przedmioty niebezpieczne - narzędzi, grabi, łopat, pił i siekier. Los szykujących się do drogi, zależał często od bojca (żołnierza), który dał nieco więcej czasu na spakowanie rzeczy, a nawet podpowiadał, by wzięli więcej ubrań i żywności.

... Byli tacy, którzy przywozili swoje ofiary z małą walizeczką z osobistymi rzeczami, w piżamach, w jednych butach lub pantoflach, bez pościeli. Już w tym momencie zapadały straszliwe wyroki, z wyrokiem śmierci głodowej włącznie. .. "

(Wincenty Kwapiszewski: Rapsodia Ałtajska)


Na sanie pakowano po jednej, lub kilka rodzin. Wozacy szli obok, a bojcy z tyłu sań po jednym, lub dwóch, z karabinami w rękach i bagnetami nasadzonymi na lufy. Pod taką eskortą zwożono zesłańców do dworca kolejowego. Zima roku 1940 była bardzo sroga, mróz dochodził do minus 40 stopni.

". .. Kostnieliśmy z zimna. Wszystkie próby o pozwolenie zejścia z sań i rozgrzania się w marszu, były tłumione rozkazem "Nie rozgawariwat"... Świtało, potężny mróz powodował skrzypienie śniegu pod płozami sań, nogami bojców i koni. Potężne milczenie, zmęczenie, niewiadoma losu i poczucie niezawinionej krzywdy, a także zadanego nam gwałtu i udręki wisiało na całym szeregiem wolno sunących sań. I potworne zimno, wobec którego byliśmy zupełnie bezradni, jak wobec ludzi, którzy nam Bogu duch winnym ofiarom zgotowali ten los. .. "

(Wincenty Kwapiszewski: Rapsodia Ałtajska)

W Hajnówce na stacji kolejowej stał pociąg o składzie kilkunastu wagonów towarowych o zadrutowanych oknach.

". .. Daleko za stacyjnym budynkiem był postawiony długi towarowy pociąg bez lokomotywy. Czerniały otwarte drzwi wagonów. Wyładowano dzieci, potem bagaże. Sanie zaraz odjeżdżały. Po nowy ładunek, po kolejnych pasażerów. A do następnych wagonów podjeżdżały już kolejne zaprzęgi... I tak całą noc. Bez końca. .. "

(Anna Mironowicz: Od Hajnówki do Pahlawi)

Nowo dowiezionym przesiedleńcom nakazywano natychmiast zajmować miejsca, zamykano i zaryglowywano drzwi. Nie było więc wiadome, kto znajdował się w sąsiednich wagonach. Rozstawione posterunki NKWD nie pozwalały nikomu zbliżać się do pociągu.

". .. Pociąg ruszył .. Rozległ się niesamowity krzyk, płacz ludzi w wagonach. Mocniejsze szarpnięcie wagonu, brzęk tłukących się butelek, postawił mnie na nogi. Po podłodze płynęło mleko, inne płyny ... Wrócimy, przecież Bóg Miłosierny zlituje się nad nami. Chwiejnym krokiem ruszyłam po wagonie, zmiatając szkło i płyny do otworu w podłodze. Wokół mnie rozległ się jęk osób najdroższych, modlitwy ... płacz. W naszym wagonie były 22 osoby, pani Bułgarska z córką i synem, pani Kowalska z trójką dzieci, pan Pietrzak z żoną, matka, która miała dwoje dzieci - nazwiska jej nie pamiętam, no i nas pięcioro ...

(Donata Kawka-Azzi: Pamiętniki emigrantów - zesłańczym szlakiem. )

W głębi Rosji pociąg odstawiono na bocznicę, rozdzielono na kilka składów, przeznaczając docelowe miejsca podróży. Podczas postoju eskorta pozwalała po raz pierwszy na wyjście z wagonu i "wycieczkę" po pociągu. Dopiero wówczas można było zobaczyć, kto jeszcze dzieli ten los. Okazało się, że w transporcie 10 lutego 1940 r. jechali niemal wszyscy mieszkańcy Puszczy Białowieskiej. Z rodziną Kwapiszewskich jechały. m.in. rodziny: Stanisława Bohdanowicza, Jasińskiego, Stanisława Małeckiego, kilku kolegów i koleżanek Wincentego Kwapiszewskiego ze szkoły w Hajnówce (nazwisk nie wymienia), córka leśniczego Jadwiga Choronżanka. Wywieziona została siedmioosobowa rodzina Mariana Kowalskiego.

... Nas pięcioro dzieci, siostra Helenka miała półtora roczku, brat Gieniuś trzy latka, a ja około dwunastu lat ... " - wspomina Walentyna Macuta.

Pięcioosobowa rodzina Ochrymiuków, Radowiczów, Leśników i Grygoruków. Rodzina leśniczego Gaza- Eugenia, Edward, Bogdan Gaz z matką staruszką, wdową po leśniku. Wśród deportowanych byli: Bogusława Miszczuk, Waleria Żero, profesor Piotr Łuczyński, Józef Jacuński dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Hajnówce w okresie przedwojennym.

Większość z nich powróciła w latach 1945 - 47 i 1956-58, niejednokrotnie w stanie skrajnego wyczerpania. Wielu pozostało na zawsze w tajdze i stepach.

"..U pani Leśnikowej urodziło się w wagonie dziecko, zmarło na trzeci dzień. Ono pierwsze zostało pochowane na Zajskim. Potem zmarło dziecko Tekli Grygorukowej.:." -wspomina W. Macuta.

Przed wojną w leśnictwie hajnowskim pracowali m. ln. Gocławski, Deptuła, Miszczuk, Rafałowicz, Kulesza, Potoka. Może ktoś pamięta tych ludzi, zechce podzielić się swoimi wspomnieniami i tym samym uzupełni kartę historii naszego miasta.

Na podstawie zbiorów Kolekcji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce opracowała A. Gryc


Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą podzielić się swoimi wspomnieniami o przysłanie ich na adres MBP w Hajnówce.