(56kB)
Menu
Organizacja
Aktualności
Deportacje
Hajnowianie w "Stygmatach.."
Lista deportowanych
Wspomnienia deportowanych z Hajnówki
Janina Wieczyrzyńska
Walentyna Rozalsky
Ksiądz Michał Wilniewczyc
Walentyna Macuta
Józef Chorąży
Odsłonięcie tablicy Sybiraków
Spotkanie z Sybiraczką
Linki o Kole
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
Darmowe liczniki
stat4u


(56kB)

 
Spotkanie z Sybiraczką

W piątek, 20 Kwietnia 2012 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbylo się spotkanie z Sybiraczką, przewodniczącą Koła Terenowego Związku Sybiraków w Hajnówce Ireną Kosterą. Temat spotkania była "Deportacje ludności z ziemi hajnowskiej na Sybir".

(103kB)


W kwietniu, który jest Miesiącem Pamięci Narodowej mija 72. rocznica masowych wywózek na Syberię. W województwie podlaskim odbywają się uroczystości upamiętniające wszystkich tych, którzy nie powrócili z zesłania.

Irena Kostera została wywieziona na Syberię wraz z rodziną 13 kwietnia 1940 roku, miała wówczas niewiele ponad rok, a wróciła do Hajnówki 6 marca 1946 roku, niewiele jednak pamiętała z tamtego czasu. Po wielu latach dostała od przyjaciółki swojej matki, pani Zofii Dobrzyckiej listy matki pisane do niej z Syberii. Lektura tych listów pozwoliła odtworzyć wiele jakże dramatycznych wydarzeń i posklejać w całość fragmenty własnych wspomnień. Listy pokazują jak trudne było życie codzienne w odległym kraju, wśród obcych ludzi, jak bardzo doskwierał głód, ciężki klimat i tęsknota za krajem. "Chcę żyć... pragnę cichego rodzinnego ogniska... choć w biedzie, byle z mężem... byle moje dziecko nie było sierotą... byle nie cierpiała teraz z głodu..." pisała w listach do przyjaciółki Zofii Dobrzyckiej z d. Wołosowicz jej matka Anna Radziwoniuk.

(155kB)

(227kB)


Irena Kostera jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, następnie była kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Hajnówce. Obecnie jest na emeryturze. Jej staraniem w 2004 roku w hajnowskim kościele p.w. Krzyża Świętego odsłonięto tablicę upamiętniającą deportacje mieszkańców z ziemi hajnowskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1951.

(142kB)

(155kB)