(56kB)
Menu
Organizacja
Aktualności
Deportacje
Hajnowianie w "Stygmatach.."
Lista deportowanych
Wspomnienia deportowanych z Hajnówki
Janina Wieczyrzyńska
Walentyna Rozalsky
Ksiądz Michał Wilniewczyc
Walentyna Macuta
Józef Chorąży
Odsłonięcie tablicy Sybiraków
Spotkanie z Sybiraczką
Linki o Kole
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
Darmowe liczniki
stat4u


(56kB)

 
Deportacje i zsyłki

Deportacje Polaków z terenów przygranicznych dawnego ZSRR rozpoczęły się dużo wcześniej bo po  roku 1934 próbowano deportować około 400 tyś. Polaków w głąb terytorium Zw.Radz. Akcja nie udała się w pełni, była rozciągnięta w czasie i duża część ludności uniknęła tej akcji.
Sowieckie służby specjalne wyciągnęły wnioski ze swych niepowodzeń i już w latach 1936-37 zabrały się za przygotowanie następnych masowych deportacji. Stalin cierpliwie czekał na okazję... Stał się nią pakt Ribbentrop - Mołotow i wybuch II wojny światowej, która zjednoczyła interesy brunatnego i czerwonego socjalizmu.
Za deportacje Polaków sowieci wzięli się metodycznie, bez pośpiechu. Pierwsze konferencje gestapo - NKWD nie dotykały w zasadzie tych problemów, dopiero trzecia konferencja w Zakopanem (luty 1940 r.) sprecyzowała wieloletnie kalkulacje Niemców i Sowietów w planowym wyniszczeniu Polaków. Sformułowano wówczas zarówno zasady niemieckiej "Sonderaktion", mającej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji na terenie Generalnej Guberni, jak i sowieckiej metody eliminacji polskich elit na Kresach.
Bilans tych poczynań był dla Polaków szczególnie bolesny. W okresie "sowiecko-niemieckiej przyjaźni" na Polaków wydano 104.100 wyroków śmierci trybem zwykłym oraz 24,3 tys. trybem speckatyńskim. 6543 doły śmierci zapełniły się ofiarami polskimi.   
Zrealizowano cztery wielkie ciągi deportacji, w których wywieziono, wedle różnych szacunków, od 1,5 do 2 mln obywateli polskich, z których przeżyło do 1945 r. zaledwie 554 tys.

1. W nocy 9/10.12.1939 r. ("noc Sierowa i Canawy") wywieziono - przeważnie do więzień 4.805 cywili.
   2. W I deportacji, w nocy 9/10.02.1940 r. wywieziono 320 tys. leśników, osadników  -  rodzinami, ich znajomych i sąsiadów oraz niektórych urzędników polskiej administracji.
   3. W II deportacji z 13.04.1940 r. wywieziono blisko 330 tys. represjonowanych Polaków - głównie rodzin, znajomych i przyjaciół skazanych na śmierć  w   5."Katyniach".
   4. W III deportacji w nocy 28/29.06.1940 r., z aktywną pomocą repatriacyjnych  komisji  niemieckich, dzięki którym Sowieci dysponowali dokładnymi spisami i adresami -  deportowano   420 tys. uciekinierów z Polski centralnej (ok.15.06.1940 r. oddzielnie 185  tys.   Żydów).
   5. W IV deportacji 20.06.1941 r. wywieziono ok. 300 tys. osób. Tylko niewiele z  nich   zbiegło  po   zbombardowaniu pociągów deportacyjnych przez Niemców   22.06.1941r. pod  Mińskiem   oraz w   rejonie Berdyczowa i Żytomierza, gdy   część  wagonów wykoleiła się  wskutek  uszkodzenia torów.